општинаосновно училиште
БеровоООУ „Дедо Иљо Малешевски“ 
БеровоOОУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново
ПехчевоOОУ „Ванчо Китанов“ 
БитолаOОУ „Александар Турунџиев“ с.Кукуречани
БитолаOОУ „Даме Груев“ 
БитолаOОУ „Елпида Караманди“ 
БитолаOОУ „Гоце Делчев“ 
БитолаOОУ „Ѓорѓи Сугарев“ 
БитолаOОУ „Св.Кирил и Методиј“ 
БитолаOОУ „Св.Климент Охридски“ 
БитолаOОУ „Коле Канински“
БитолаOОУ „Крсте Петков Мисирков“ 
БитолаOОУ „Стив Наумов“ 
БитолаOОУ „Тодор Ангелевски“ 
БитолаOОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола
БитолаДржавно основно музичко училиште
БитолаЗавод за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин”
МогилаООУ „Браќа Миладиновци“ с.Добрушево
МогилаООУ „Кочо Рацин“ с.Ивањевци
МогилаООУ „Гоце Делчев“ 
НовациООУ „Славко Лумбарковски“ 
Македонски БродООУ „Св.Климент Охридски“ 
ПласницаООУ„Мустафа Кемал Ататурк“                               
ПласницаООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани 
ВаландовоООУ „Јосип Броз Тито“ 
ВаландовоООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово
ВиницаООУ „Гоце Делчев“
ВиницаООУ „Кочо Рацин“ с.Блатец
ВиницаООУ „Никола Парапунов“ с.Драгобраште
ВиницаООУ „Славчо Стојменски“ 
ГевгелијаООУ „Св.Климент Охридски“ с.Миравци
ГевгелијаООУ „Крсте Мисирков“ 
ГевгелијаООУ „Ристо Шуклев“ с.Негорци
ГевгелијаООУ „Владо Кантарџиев“ 
ГевгелијаООМУ „Васо Карајанов“ 
БогданциООУ „Кирил и Методиј“ с.Стојаково
БогданциООУ „Петар Мусев“ 
ДојранООУ „Кочо Рацин“ Нов Дојран 
ГостиварООУ „Ѓон Бузуку“ с.Србиново 
ГостиварООУ „Чајле“ с.Чајле
ГостиварООУ „Башкими -Единство“  
ГостиварООУ „Фаик Коница“ с.Дебреше
ГостиварООУ „Гоце Делчев“  
ГостиварООУ „Исмаил Ќемали“  
ГостиварООУ „Мустафа Кемал Ататурк“  
ГостиварООУ „Прпарими“ с.Чегране
ГостиварОOУ „Форино“ с.Форино
ГостиварООУ „Лирија“ с.Вруток
ГостиварООМУ „Енвер Стафаи“
Маврово и РостушеOОУ „Ѓорѓи Пулески“ с.Ростуше
Маврово и РостушеООУ „Блаже Конески“ с.Скидриње
Маврово и РостушеОOУ „Денче Дејаноски“ с.Маврови Анови
Маврово и РостушеООУ „Маршал Тито“ с.Жеровница
ВрапчиштеООУ „Врапчише“ с.Врапчиште  
ВрапчиштеООУ  „Мехмет Дерала“                                                                                                                                                                                                                                              с. Градец
ВрапчиштеОOУ „Сали Лиси“           с.Добридол  
ВрапчиштеООУ „Наим Фрашери“ с.Неготино
ДебарООУ „Братство Единство“ 
ДебарООУ „Ристе Ристевски“ с.Долно Костоврасти
ДебарООУ „Саид Најдени“ 
Центар ЖупаООУ „Мустафа Кемал Ататурк“
Центар ЖупаООУ „Неџати Зекирија“ с.Коџаџик
ДелчевоООУ „Св.Климент Охридски“
ДелчевоOОУ „Ванчо Прке“ 
Maкедонска KaменицаОOУ „Св.Кирил и Методиј“  
Демир ХисарООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван
Демир ХисарОOУ „Даме Груев“ с Смилево
Демир ХисарОOУ „Гоце Делчев“  
KaвадарциОOУ „Димката Ангелов-  Габерот“ с.Ваташа
КавадарциООУ ,,Димката  Ангелов Габерот“ 
КавадарциООУ „Гоце Делчев“ 
КавадарциООУ „Страшо Пинџур“ 
КавадарциOОУ „Тошо Велков Пепето“ 
КавадарциООУ „Тоде Хаџи Тефов“ 
КавадарциООМБУ „Лазо Мицев-Рале“ 
РосоманООУ „Пере Тошев“  
КичевоООУ „Кузман Јосифовски Питу“                                   
КичевоООУ „Санде Штрејоски“                                       
КичевоООУ „Д-р Владимир Полежиноски“
КичевоООУ „Христо Узунов“ с.Другово                              
КичевоООУ „Ѓерѓ Кастриоти Скендербеу“ с.Србица
КичевоООУ „Милто Ѓура“   с.Стрелци                        
КичевоООУ „Наим Фрашери“                с.Јагол Доленци                          
КичевоООУ „Фаик Коница“  с.Грешница                        
КичевоООУ „Реџо Рушит Зајази“  с.Зајас                               
КочаниОМУ „Ристо Јурков“ 
КочаниООУ „Св.Кирил и Методиј“ 
КочаниООУ „Крсте Петков Мисирков“ с.Оризари
КочаниООУ „Малина Попиванова“ Кочани
КочаниООУ „Никола Карев“ 
КочаниООУ „Раде Кратовче“ Кочани
ЗрновциООУ „Синиша Стоилов“ 
Чешиново ОблешевоООУ „Климент Охридски“ с.Облешево
Чешиново ОблешевоООУ „Страшо Пинџур“ с.Соколарци
КратовоОOУ „Кочо Рацин“ 
Крива ПаланкаООУ „Илинден“ 
Крива ПаланкаОOУ „Јоаким Крчовски“
РанковцеОOУ „Христијан Тодоровски Карпош“
КрушевоООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Бучин
КрушевоООУ „Никола Карев“ 
КумановоООУ „11 Октомври“ 
КумановоООУ „Бајрам Шабани“ 
КумановоООУ „Браќа Миладиновци“ 
КумановоООУ „Браќа Рибар“  с.Табановце
КумановоООУ „Јероним Дерада“   с.Черкез
КумановоООУ „Карпош“                                с.Умин Дол
КумановоООУ „Кирил и Методиј“ с.Романовце
КумановоООУ „Кочо Рацин“ Куманово
КумановоООУ „Крсте Мисирков“ 
КумановоООУ „Магдалена Антова“ с.Крапош
КумановоООУ „Битолски Конгрес“ с.Лопате
КумановоООУ „Наим Фрашери“ 
КумановоООУ „Толи Зордумис“ 
КумановоООУ „Вера Которка“                       с.Клечовце
КумановоООУ „Вук Караџиќ“ Куманово
КумановоООУ „Христијан Карпош“ 
КумановоОМУ „Панче Пешев“ Куманово
ЛипковоООУ „Дитурија“ 
ЛипковоООУ„Култура“                          с.Матејче
ЛипковоOOУ„Антон Зако Чајупи“ с.Отља
ЛипковоООУ„7 Марси“                             с.Опае
ЛипковоООУ„Фаик Коница“ с.Слупчане
ЛипковоООУ„Рилиндја“                       с.Љојане
Старо НагоричанеООУ„Христијан Тодоровски Карпош“ с.Драгоманце
Старо НагоричанеООУ„Христијан Карпош“ с.Младо Нагоричане
Старо НагоричанеOOУ„Светозар Марковиќ“
НеготиноООУ„Гоце Делчев“
НеготиноООУ„Страшо Пинџур“
НеготиноООМУ„Владимир Арсовски“
Демир КапијаООУ„Димче А.Габерот“   
ОхридООУ,,Живко Чинго,,                                с. Велгошти
ОхридООУ „Братство Единство“
ОхридООУ„Григор Прличев“
ОхридООУ„Христо Узунов“ 
ОхридООУ„Климент Охридски“ 
ОхридООУ „Кочо Рацин“ 
Охрид ООУ „ Св. Наум Охридски“ с.Пештани
Охрид  ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец 
ОхридОМУ „Методи Патче“
ДебрцаООУ„Дебрца“ с.Белчишта
ПрилепООУ„Страшо Пинџур“                       с. Мало Коњари
ПрилепООУ„Блаже Конески“
ПрилепООУ„Добре Јованоски“
ПрилепООУ„Гоце Делчев“
ПрилепООУ„Кире Гаврилоски-Јане“ 
ПрилепООУ„Кирил и Методиј“                       с. Канатларци
ПрилепООУ„Кочо Рацин“
ПрилепOOУ „Климент Охридски“
ПрилепООУ„Круме Волнароски“ с.Тополчани
ПрилепООУ „Рампо Левката“
ПрилепООМУ„Ордан Михајлосkи-Оцка“
ДолнениОOУ „Ѓорче Петров“ с.Ропотово
ДолнениOОУ „Мирче Ацев“ с.Лажани
ДолнениООУ „Пецо Даскалот“ с.Долнени
ДолнениООУ „Пере Тошев“ с.Дупјачани
ДолнениООУ „Исмаил Ќемали“ 
ДолнениООУ „Вера Циривири Трена“ с.Дебреште
ДолнениООУ „Лирија“ 
КривогаштаниOОУ „Јонче Смугрески“ с.Обршани
КривогаштаниООУ „Манчу Матак“ с.Кривогаштани
ПробиштипООУ „Браќа Миладиновци“ 
ПробиштипООУ „Никола Карев“ 
РадовишООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица
РадовишООУ „Коста Рацин“ с.Подареш
РадовишООУ „Крсте Петков Мисирков“ 
РадовишООУ „Никола Карев“ 
РадовишООУ „Орце Николов“             с.Ињево
КончеООУ „Гоце Делчев“ с.Конче
РесенООУ „Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор
РесенOОУ „Димитар Влахов“ с.Љубојно
РесенООУ „Гоце Делчев“ 
РесенООУ „Мите Богоевски“ 
РесенООУ „Славејко Арсов“ с.Подмочани
Свети НиколеООУ „Даме Груев“ с.Ерџелија
Свети НиколеООУ „Гоце Делчев“ 
Свети НиколеООУ „Кирил и Методиј“ 
ЛозовоООУ „Методи Митевски-Брицо“
Чаир ООУ „Никола Вапцаров“ 
Чаир ООУ „Рајко Жинзифов“ 
ЧаирООУ „Васил Главинов“ 
ЧаирООУ за возрасни „Антон Семјанович Макаренко“ 
ЧаирПОУ,, Иднина“
ЧаирООУ „Хасан Приштина“ 
ЧаирООУ „7 Марси“ 
ЧаирООУ „Јашар Беј Шкупи“ 
ЧаирООУ „Лирија“ 
ЧаирООУ „Конгреси и Манастирит“ 
ЧаирООУ „Тефејјуз“ 
Шуто ОризариООУ „26 Јули“ Шуто Оризари
Шуто ОризариООУ „Браќа Рамиз Хамид“ Шуто Оризари
Чучер СандевоООУ „Александар Урдаревски“  с.Сандево                                     
Чучер СандевоООУ „Св.Кирил и Методиј“  с.Кучевиште
Чучер СандевоООУ „Михаљ Грамено“              с.Брест
БутелОOУ „Живко Брајковски“ 
БутелОOУ „Ацо Шопов“                Радишани
БутелОOУ „Гоце Делчев“ с.Љубанци 
БутелОOУ „Климент Охридски“ 
БутелОOУ „Лиман Каба“            с.Љуботен
БутелОOУ „Панајот Гиновски“ 
БутелОOУ „Петар Здравковски Пенко“ 
БутелЗавод за рехабилитација на деца и младинци
БутелЈавна установа за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение
ЦентарОOУ „11 Октомври“ 
ЦентарОOУ „Димитар Миладинов“ 
ЦентарОOУ „Гоце Делчев“
ЦентарОOУ „Јохан Хајнрих Песталоци“
ЦентарОOУ „Св.Кирил и Методиј“ 
ЦентарОOУ „Кочо Рацин“ 
ЦентарОOУ „Коле Неделковски“ 
ЦентарДМБУЦ „Илија Николовски Луј“
Гази БабаОOУ „25 Мај“                            Сингелиќ
Гази БабаОOУ „Дане Крапчев“                     Маџари
Гази БабаОOУ „Григор Прличев“ Железара
Гази БабаОOУ „Кирил и Методиј“ с.Стајковци
Гази БабаОOУ „Крсте Мисирков“  Маџари
Гази БабаОOУ „Крум Тошев“ с.Трубарево
Гази БабаОOУ „Наум Наумовски Борче“ Маџари
Гази БабаОOУ „Наум Охридски“ с.Булачани
Гази БабаОOУ „Стив Наумов“ Автокоманда
Гази БабаОOУ „Вера Јоциќ“                    Маџари
Гази БабаОOУ „Његош“                   с.Јурумлери
АрачиновоООУ „Бајрам Шабани“ с.Грушино                                      
АрачиновоООУ „Ѓерѓ Кастриоти Скендербеу“                               
ИлинденООУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци
ИлинденООУ „Гоце Делчев“ 
ИлинденООУ „Ристо Крле“ с.Кадино
 ПетровецООУ „Братство-Единство“ с.Средно Коњари
 ПетровецООУ „Кочо Рацин“ 
КарпошООУ „Аврам Писевски“ с.Брадовци
КарпошООУ „Братство“                    Тафталиџе
КарпошООУ „Димо Хаџи Димов“                  Влае
КарпошООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ 
КарпошООУ „Јан Амос Коменски“, Тафталиџе 
КарпошООУ „Лазо Трпов“ 
КарпошООУ „Петар Поп Арсов“ 
КарпошООУ „Вера Циривири Трена“ 
КарпошООУ „Владо Тасевски“ 
КарпошООУ „Војдан Чернодрински“ Тафталиџе 
Ѓорче ПетровООУ „Димитар Поп Беровски“ 
Ѓорче ПетровООУ „Ѓорче Петров“
Ѓорче ПетровООУ „Јоаким Крчовски“ с.Волково
Ѓорче ПетровООУ „Мирче Ацев“ 
Ѓорче ПетровООУ „Страшо Пинџур“ Новоселски Пат
Ѓорче ПетровООУ „Тихомир Милошевски“ с.Ново Село
СарајООУ „Бајрам Шабани“ с.Кондово
СарајООУ „Дитуриа“ 
СарајOОУ „Дрита“                                   с.Рашче
СарајООУ „Емин Дураку“                    с.Буковиќ
СарајООУ „Фаик Коница“                   с.Радуша
СарајООУ „Ибе Паликуќа“                     с.Бојане
СарајООУ „Сами Фрашери“ с.Глумово
СарајООУ „Бедри Таири“                         с.Долно Свиларе
Кисела ВодаООУ „Кирил Пејчиновиќ“ 
Кисела ВодаООУ „Климент Охридски“ с.Драчево
Кисела ВодаООУ „Круме Кепески“ 
Кисела ВодаООУ „Кузман Шапкарев“ населба Драчево
Кисела ВодаООУ „Кузман Јосифовски Питу“ 
Кисела ВодаООУ „Невена Георгиева Дуња“ 
Кисела ВодаООУ „Партение Зографски“ 
Кисела ВодаООУ „Рајко Жинзифов“ Драчево
Кисела ВодаПОУ „Д-р Златан Сремец“ Скопје
Кисела ВодаЗавод Димитар Влахов
АеродромОOУ „Блаже Конески“
АеродромООУ „Браќа Миладиновци“
АеродромООУ „Димитар Македонски“
АеродромООУ „Гоце Делчев“
Горно Лисиче
АеродромООУ „Ѓорѓија Пулевски“
АеродромООУ „Лазо Ангеловски“
АеродромООУ „Љубен Лапе“ 
АеродромООУ „Александар Македонски”
СопиштеООУ „Драга Стојанова“ с.Ракотинци
СтуденичаниООУ „Алија Авдовиќ“ с.Батинци 
СтуденичаниOОУ„Наим Фрашери”
СтуденичаниООУ „Мустафа Кемал Ататурк“ Долно Количани 
ЗелениковоООУ„Марко Цепенков“
СтругаООУ „Ашим Агуши“ с.Радолишта
СтругаООУ „Браќа Миладиновци“
СтругаООУ „Единство“ с.Октиси
СтругаООУ „Гоце Делчев“ с.Јабланица
СтругаООУ „Гоце Делчев“ с.Подгорци
СтругаООУ „Јосип Броз Тито“ 
СтругаООУ „Климент Охридски“ с.Драслајца
СтругаООУ „Мурат Лабуништа“ Лабуништа
СтругаООУ „Нури Мазари“ с.Делогожда
СтругаООУ „Орхан Џемаили“
с.Горно Татеши
СтругаООУ „Зини Хани“ с.Велешта
ВевчаниООУ „Страшо Пинџур“ с.Вевчани
СтрумицаОOУ „Даме Груев“ с.Кукулиш
СтрумицаОOУ „Герас Цунев“ с.Просениково
СтрумицаОOУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса
СтрумицаОOУ „Кирил и Методиј“ с.Дабиља
СтрумицаООУ „Маршал Тито“ 
СтрумицаООУ „Маршал Тито“ с.Муртино
СтрумицаООУ „Никола Вапцаров“ 
СтрумицаООУ „Сандо Масев“ 
СтрумицаООУ „Видое Подгорец“ 
СтрумицаОМУ „Боро Џони“ 
СтрумицаЗавод Бања Банско
ВасилевоООУ „Гоце Делчев“ с.Василево, 
ВасилевоООУ „Атанас Нивачински“ с.Нова Маала
БосилевоООУ „Гоце Делчев“ с.Босилево
БосилевоООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Иловица
БосилевоООУ „Борис Трајковски“ с.Моноспитово
Ново СелоООУ „Видео Подгорец“ с.Колешино
Ново СелоООУ „Мануш Турновски“ 
Ново СелоПОУ „Св.Климент Охридски”
ТетовоООУ „Андреја Савевски-Ќиќиш“ 
ТетовоООУ „Братство Миѓени“
ТетовоООУ „Ѓерѓ Кастриоти Скендербег“ с.Порој
ТетовоООУ „Гоце Делчев“ 
ТетовоООУ „Истикбал“ 
ТетовоООУ „Кирил и Методиј“
ТетовоООУ „Лирија“
ТетовоООУ „Наим Фрашери“ 
ТетовоООУ „Беса“ с.Вешала
ТетовоООУ „Перпарими“ с.Речица
ТетовоООУ „Реџеп Вока“ с.Шипковица
ТетовоООУ „Рилиндја“ с.Селце, Тетово
ТетовоДМУ„Тодор Скаловски-Тетоец„ 
ЖелиноООУ „Фан Ноли“ с.Требош
ЖелиноООУ „Хасан Тахсини“ с.Рогле
ЖелиноООУ „Ибрахим Темо“ с.Стримница
ЖелиноООУ „Луиѓ Гуракуќи“ с.Желино
ЖелиноООУ „Пашко Васа“ с.Групчин
ЖелиноООУ„Раметула Амети“
БоговињеОOУ „Сами Фрашери“ с.Пирок
БоговињеОOУ „Дервиш Цара“ с.Долно Палчиште
БоговињеООУ „Лирија“ с.Жеровјане
БоговињеOОУ „Абдил Фрашери“ с.Боговиње
БоговињеООУ „Сабедин Бајрами“ с.Камењане
БоговињеOОУ „11 Октомври“ с.Урвич
БрвеницаООУ „7 Марси“ с.Челопек
БрвеницаООУ „Коста Рацин“ с.Брвеница 
БрвеницаООУ „Гоце Делчев“ с.Стенче
ЈегуновцеОOУ „Шемшево“ с.Шемшево
ЈегуновцеООУ „Симче Настовски“ с.Вратница
ЈегуновцеОOУ „Алескандар Здравковски“ с.Јегуновце
ТеарцеООУ „Екрем Чабеј“ с.Слатино
ТеарцеООУ „Фаик Коница“ с.Доброште
ТеарцеООУ „Исмаил Ќемали“ с.Нераште
ТеарцеООУ „Кирил Пејчиновиќ“ с.Теарце
ТеарцеООУ „Асдрени“ с.Глоѓ
ВелесООУ „Блаже Конески“
ВелесOОУ „Благоја Кирков“ 
ВелесООУ „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ 
ВелесOОУ „Кирил и Митодиј“ 
ВелесОOУ „Рајко Жинзифов“ с.Горно Оризари
ВелесООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с.Иванковци
ВелесООУ „Васил Главинов“  
ВелесОМУ „Стефан Гајдов“
ВелесПОУ „Маца Овчарова“
ЧашкаООУ „Петар Поп Арсов“ с.Богомила
ЧашкаООУ „Тодор Јанев“ с.Чашка
ЧашкаООУ „Лирија“ Г.Јаболчиште
ГрадскоООУ „Даме Груев“ с.Градско
ШтипООУ „Димитар Влахов“
ШтипООУ „Гоце Делчев“
Штип ООУ „Тошо Арсов“
Штип ООУ „Ванчо Прке“
Штип ООУ „Славејко Арсов“ 
Штип ОМУ „Сергеј Михајлов“
КарбинциООУ „Страшо Пинџур“ с.Карбинци