Почитувани наши најмали читатели, нивни родители, старатели, учители и негуватели,
 
Издавачка куќа ФЕНИКС ви ja претставува „Коронавирус“ - илустрирана книга за деца од британскиот издавач Nosy Crow на македонски јазик. Идејата за македонското издание, како и преводот е на Наталија Ѓерѓева. Изданието е направено без надомест, од срце и со љубов за нашите најмали и најмили. 
Научете нешто повеќе за вирусот и не заборавајте дека: „Еден ден, ова чудно време ќе заврши...!“
 
Книгата можете бесплатно да ја преземете овде: Коронавирус: Книга за деца
Линк до веб издание на: ISSUU