Мени
Вашата кошничка

Услови за користење


Онлајн книжарницата feniks.net.mk  е сопственост на Издавачка куќа ФЕНИКС е веб страна за продажба на книги.

Во нашата онлајн книжарница, без обврска за купување може детално да ја разгледате целокупната наша понуда.

Забранета е секаква злоупотреба на содржината што не е во согласност со условите за користење.


Онлајн книжарницата е отворена 24 часа, 7 дена во неделата. Кога се извршува вонредно ажурирање истата може да биде недостапна во кратки интервали.