Мени
Вашата кошничка

За нас

Издавачката куќа Феникс постои од 4 јули 1992 година. Таа е една од првите независни издавачки куќи во Република Македонија. Од тогаш до денес објавени се повеќе од 4 илјади свои изданија. Бројни едиции, автори, награди и признанија...
Успешно чекориме заедно со Вас, читателите, објавувајќи и пласирајќи изданија за сите генерации.
Нашата Дирекција и Книжарницата Феникс - Клуб на книгата се наоѓа на ул. Костурски херои бр.35, во непосредна близина на Универзална сала - Скопје.
Нашите изданија се присутни и во сите книжарници во Скопје и Републиката со кои што соработуваме.
За повеќе информации за нашите изданија и соработка со нашата Издавачка куќа Феникс, Ве молиме јавете се на: 02 3238 036 или 02 3132 650, e-mail: info@feniks.net.mk