Мени
Вашата кошничка

Аница Ѓорѓиевска

Родена 1958 г. во Битола. Дипломира 1983 г. на Филозофски факултет - Скопје, група Историја на уметност со археологија.Од 1985 г. работи во Завод и Музеј - Битола, како археолог, раководител на истражувањата во археолошкиот локалитет Хераклеја Линкестис.Автор е на две монографски изданија за Хераклеја и на над 60 научни трудови.Учесник е на бројни симпозиуми и конгреси во Македонија и странство.Добитник на првата награда „Јаков од Камена река“, 2008 г. за најдоброиздание „Патот низ времето на Хераклеја Линкестис“ меѓу дватасаеми на книгата. Добитник на плакета од Македонската асоцијацијаза историја на медицината. Член на Македонската и Европската асоцијација на археолози, Македонското научно друштво - Битола, меѓународните здруженија за музеи и заштита на културното наследство, ICOM и ICOMOS.
Прикажани 1 од 1 до 1 (1 Страни)