Електронско списание ОПУС

Издавач: Фондација за културна и научна афирмација и презентација Македонија презент – Скопје
Адреса: ул. Костурски херои бр.35/2, 1000 Скопје
тел.: 02/3246193
e-mail: info@opus.mk

Редакција:
Проф. д-р Кирил Темков
д-р Владимир Плавевски
проф. д-р Васил Тоциновски
 
Рубрики: Подкасти; Автографи; Афоризми; Колумни; Анкети; Прикази; Портрети; Работилници; Изданија; Поводи; Документи, Творештво и Темати.