ТРЕНД е прво независно списание за литература, култура и уметност во самостојна Република Македонија, чиј што прв број се појави во 1993 година.

Списанието ТРЕНД е списание за трајни вредности. Редакцијата на списанието ТРЕНД е интернационална. Списанието ТРЕНД има истоимена посебна едиција книги – Библиотека ТРЕНД.

Редакција:

Проф. д-р Христо Петрески (Македонија), главен и одговорен уредник
Проф. д-р Кристина Николовска (Македонија), уредник
Проф. д-р Стана Смиљковиќ (Србија), уредник
Проф. д-р Сабахудин Хаџиалиќ (Босна и Херцеговина), уредник
Проф. д-р Вања Ангелова (Бугарија), уредник
Проф. д-р Златко Крамариќ (Хрватска), уредник
Милица Бакрач (Црна Гора), уредник
Наташа Швикарт (Словенија), уредник
Мирослав Демак (Словачка), уредник
 
Рубрики: Есеј; Интервју; Критика; Наука; Оригинали; Поезија; Преводи и препеви; Проза; Сликарство; и Цитати.