Во спомен на истакнатата македонска писателка и новинарка Душица Илин-Шеќеровски. 
Песната „Јагула” од поетскиот ракопис „Пек”.

 

ЈАГУЛА

На Виктор Шеќеровски

Јагулата со ѕвезден восхит
Ја разголуваат
Сончеви дамки

До солените води
И морските длабочини
Свадбеното патување
И ја разнежува утробата
Во тревите
Положува
Бела материја

Со свеченото танцување
Ги напушта речните корита
Влегува во Храмот на морето

Допирот
Со мажјакот
Е тајна
На папочната врвца
Со местото
На постанокот 

Како невеста со Светол Ореол
Го препознава јатото
Скриена во морските корења
И непогрешливо
И точно ги води
Кон слатките води
На Црниот Дрим

Со илузијата го развеселува
Срцето што и гасне

Скриена
Како осама
На Космичката вечност
Одново
ќе поверува во Бесмртноста