Издавачката куќа „Феникс“ од Скопје распишува Конкурс за необјавена книга за деца и млади, која ќе биде избрана и објавена и ќе ја добие нововостановената награда „Силјан Штркот“ за ново, оригинално, автентично и специфично творештво за деца и млади.
На Конкурсот можат да учествуваат автори од сите генерации со: поезија, проза, критика, есеј, драма, сликовница, стрип и други едукативни и креативни изданија.
Целта е да се поддржат експериментите и иновациите во творештвото за деца и млади, да се откријат и поддржат и новите и млади автори, да се создава на современи, актуелни и недоволно присутни теми и мотиви за деца и млади.
Пристигнатите ракописи ќе ги разгледа и оцени Жири комисија составена од афирмирани автори, а најдобриот ракопис ќе биде објавен и ќе ја добие наградата „Силјан Штркот“.
Ракописите треба да се испраќаат или доставуваат во еден примерок на следнава адреса: Издавачка куќа Феникс, ул. Костурски херои бр. 35, 1000 Скопје или по електронска пошта на info@feniks.net.mk.

Рокот е до 31 декември 2019, а ракописите треба да бидат потпишани со име и презиме, адреса, телефон и мејл.

Избраната книга ќе биде објавена и наградена за време на „Фестивалот на чајот и читањето“, кој традиционално ќе започне на 4 февруари 2020 година.