Области:
1. Букви
2. Броеви
3. Годишни времиња
4. Овошје
5. Зеленчук
6. Домашни животни
7. Шумски животни
8. Зоолошка градина

Димензии: 50 x 70 cm
Изработка: пластифицирани, со две метални лајсни
Пакување: секој постер индивидуално спакуван во украсна кутија
Цена: 250 ден.