Мени
Вашата кошничка

ПОПУСТ од 10 до 50%

Селект 1/2020 - Антологија на поезија од македонски автори во странство (Во потрага по убавата песна)

Селект 1/2020 - Антологија на поезија од македонски автори во странство (Во потрага по убавата песна)
Селект 1/2020 - Антологија на поезија од македонски автори во странство (Во потрага по убавата песна)
  • Залиха: Достапен
  • Автор: Васил Тоциновски
  • Димензии: 13.00cm x 20.00cm
  • Година на издавање: 2020
  • Број на страници: 114
  • Корица: Mека
  • Јазик: македонски
300.00 ден.
Без ДДВ: 300.00 ден.

Лилјана СТОИЛКОВСКА - АНДОНОВА
Борче АНДОНОВСКИ
Ранко БЕБЕКОСКИ
Виктор БИВЕЛ
Вера БЛАГОЕВИЌ
Виктор М. БЛИЗНАК
Ана ИЛИЈОСКА - БОГИЌ
Ристо ВАСИЛЕВСКИ
Рада ВИДИНОВСКА
Ристо ГАЛЕВСКИ
Јосиф ГРЕЗЛОВСКИ - ГАНДЕТО
Перо ДАМЧЕВСКИ - КОЦИН
Ирена ПАВЛОВА ДЕ ОДОРИКО
Гордана ДИМОВСКА
Драгица ДИМОВСКА
Костадинка - Коца ЃОРЃЕВСКА
Сузана ЃОРУШЕВСКА
Соња ТАИРОВСКА - ЃУРЧАК
Милена ЗЛАТЕСКА
Нада ИВАНОВА
Душица ИЛИН
Гроздан ЈОВАНОВСКИ
Виолета МАРКОВСКА - ЈУВАН
Ленче ЦЕЛАКОСКА - КЛЕКАЧКОСКА
Алдо КЛИМАН
Саво КОСТАДИНОВСКИ
Бистра КУМБАРОСКА
Неда ЛОЗАНОВСКА
Алексо ЛОЗАНОВСКИ
Мирјана МАЈИЌ
Горјан МАСЛИНКОСКИ
Ристо МАЏУНКОВ
Даниел МЕЛВИЛ
Ристо МИЛЈАНОВСКИ
Жаклина МИХАЈЛОВА
Ивона ДУНОСКИ - МИТЕВ
Бранко НАУМОВСКИ
Крсте НАУМОВСКИ - МЕЧКАР
Снежана НИКОЛОВСКА
Наум ПАУНОСКИ
Виолета ПАЧЕВСКИ
Искра ПЕНЕВА
Лилјана ДИМОВА - ПЕТЕРНЕЛ
Сибила ПЕТЛЕСКИ
Вера ВРЖОВСКА – ПЕТРЕВСКА
Елизабета ПЕТРОВСКА
Иванка ПЕТРОВСКА
Јорде ПЕТРОВСКИ
Васил ПЕЦУРОВСКИ
Љубица ПОПОВСКА
Румена ИВАНОВСКА
Анка РАБУЗИН
Бошко РАЈЧОВСКИ
Душан РИСТЕВСКИ
Жаки ПЕТРЕСКИ – РОБЕРЦ
Цветко САРАГИЛОВ
Ацо СИЛЈАНОСКИ
Марија ЏОЏА - СИМОН
Снежана АЛЕКСИЌ - СТАНОЈЛОВИЌ
Соња ЦЕКОВА - СТОЈАНОСКА
Звонко ТАНЕСКИ
Вера ТАНЧЕВА
Џим ТОМЕВ
Лилјана ТОШЕСКА
Наум ТРАЈЧЕСКИ
Иван ТРПОСКИ
Ерол ТУФАН
Зафир ХАЏИМАНОВ
Ивица ЧЕЛИКОВИЌ
Димче ЏАЈКОСКИ
Ибраим ЏЕМАИЛ
Иљаз ШАБАН
Бистра ШЕЌЕРОВСКА
Виктор Б. ШЕЌЕРОВСКИ